Išplėstinė paieška
 
 
 

Turizmas (570 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Klaipėdos miesto apgyvendinimo įstaigų teikiamos papildomos paslaugos

  Įvadas. Paslaugos samprata. Paslaugos ir prekės skirtumai. Papildomų paslaugų klasifikacija. Jų svarba apgyvendinimo įstaigų įvaizdžiui. Aptarnavimo paslaugų skirstymas. Apgyvendinimo paslaugos Lietuvoje. Jų skirstymas. Klaipėdos viešbučių teikiamos papildomos paslaugos. Apibendrinimas.
  Turizmas, referatas(14 puslapių)
  2006-10-27
 • Klaipėdos miesto rekreacinių įstaigų tinklų analizė

  Praktikos ataskaita. Pasirinktos analizuoti teritorijos ribos. Įmonių analizė. Rekreacijos ir turizmo analizė Klaipėdos rajone. Privalumai. Trūkumai. Galimybės. Grėsmės. Apgyvendinimo įstaigos. Kelionių organizavimas. Maitinimas. Turizmo valdymas, informavimas ir mokymas. Lankytinos vietos ir renginiai.
  Turizmas, praktikos ataskaita(14 puslapių)
  2006-04-26
 • Klaipėdos miesto šiaurinės dalies nuo H. Manto gatvės viaduko rekreacinių išteklių apžvalga ir įvertinimas

  Įvadas. Esamos situacijos analizė. Bendra Klaipėdos miesto šiaurinės dalies nuo H. Manto gatvės viaduko gamtinių rekreacinių išteklių analizė ir įvertinimas. Klimatas. Krituliai. Gamtiniai ištekliai. Saugomos teritorijos ir gamtos paminklai. Klaipėdos miesto šiaurinės dalies pramoninių įmonių įtaka miesto gamtiniam karkasui. Klaipėdos miesto šiaurinės dalies kultūriniai ištekliai. Klaipėdos miesto šiaurinės dalies socialiniai ištekliai. Klaipėdos miesto šiaurinės dalies teikiamų apgyvendinimo, maitinimo įstaigų ir infrastruktūros analizė. Kraštovaizdžio vertinimas. Gamtinis karkasas. Kelias. Mazgas. Mikrorajonas (gamtinis, urbanistinis). Riba. Terpė. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (11).
  Turizmas, kursinis darbas(12 puslapių)
  2008-09-08
 • Klaipėdos miesto šiaurinės dalies turizmo ir rekreacinių išteklių, infrastruktūros analizė

  Įvadas. Tyrimo tikslas ir uždaviniai. Tyrimo objektas. Tyrimo metodika ir metodologija. Šiaurinės Klaipėdos miesto dalies gamtiniai rekreaciniai – turistiniai ištekliai ir infrastruktūra. Klimatas. Krituliai. Žuvų ištekliai. Saugomos teritorijos ir gamtos paminklai. Atgrasūs rekreacijai gamtiniai – antropogeniniai faktoriai. Kelių būklė šiaurinėje Klaipėdos miesto dalyje. Dviračių takų šiaurinėje Klaipėdos miesto dalyje analizė. Įrengti paplūdimiai ir jų būklė. Transporto infrastruktūra. Klaipėdos miesto šiaurinės dalies rekreacijos ir turizmo kultūriniai ištekliai. Klaipėdos miesto šiaurinės dalies socialiniai rekreacijos ir turizmo ištekliai. Klaipėdos miesto šiaurinės dalies apgyvendinimo, maitinimo, kultūrinių, pramoginių įmonių ir įstaigų analizė. Apgyvendinimo sektorius. Maitinimo sektorius. Kultūrinės įstaigos. Pramogų sektorius. Turizmo informacija ir turistų tipai Klaipėdos mieste. Informacijos sklaida spaudos leidiniuose. Informacijos sklaida Turizmo ir informacijos centre. Informacijos sklaida internete. Turistų atvykstančių į Klaipėdos miestą tipai. Išvados. Pasiūlymai.
  Turizmas, tyrimas(18 puslapių)
  2007-04-02
 • Klaipėdos miesto turizmo įvaizdžio formavimo priemonių analizė

  Santrauka. Įvadas. Klaipėdos miesto turizmo veiklos ir informacinių šaltinių apžvalga. Rinkodaros veiksnių kaip priemonių formuojant miesto įvaizdį teorinė analizė. Turizmo įvaizdžio vieta rinkodaros veiklos sistemoje. Rinkodaros komplekso elementai, lemiantys įvaizdžio formavimą. Identitetas kaip įvaizdžio kūrimo dalis. Klaipėdos miesto turizmo įvaizdžio formavimo priemonių tyrimas. Klaipėdos miesto atvykstamojo turizmo veiklos statistinė apžvalga. Klaipėdos miesto įvaizdžio kūrimui rinkodaros priemonių panaudojimo analizė. Media ir viešinimas. Parodos ir verslo misijos. Elektroninė rinkodara. Kitos Klaipėdos miesto įvaizdį formuojančios priemonės. Esamų išteklių panaudojimo galimybių įvertinimas. Išvados ir pasiūlymai. Vartojamų terminų ir sąvokų žodynas. Priedai (3).
  Turizmas, diplominis darbas(50 puslapių)
  2011-04-12
 • Klaipėdos rajono Priekulės, Kretingalės ir Judrėnų seniūnijų rekreacinės veiklos modelis

  PowerPoint pristatymas. Kretingalė, Priekulė ir Judrėnai Klaipėdos rajono schemoje. Priekulė. Kretingalė. Judrėnai. Minijos upė – svarbiausias gamtos išteklis. Pagrindiniai kultūros ištekliai. Teikiamos paslaugos. Kuršių kelias. Rekreacijos ir turizmo paslaugų vystymo galimybės. Kultūros ir gamtos paveldo objektų pritaikymas ir panaudojimas rekreacijos paslaugų plėtrai. Vandens, dviračių, pėsčiųjų autotransporto infrastruktūrų vystymo galimybės. Turizmo rinkodaros priemonės rekreacijos ir turizmo paslaugoms plėtoti.
  Turizmas, pristatymas(13 skaidrių)
  2006-11-12
 • Klaipėdos rajono Priekulės, Kretingalės ir Judrėnų seniūnijų rekreacinės veiklos modelis (2)

  Įvadas. Bendra Priekulės, Kretingalės, Judrėnų seniūnijų esamos padėties apžvalga ir rekreacijos bei turizmo vystymosi galimybės. Gamtos išteklių analizė ir įvertinimas. Kultūros išteklių analizė ir įvertinimas. Teikiamų paslaugų išteklių analizė ir įvertinimas. Turistinės infrastruktūros išvystymo įvertinimas. Teisės aktų analizė. Plungės, Kretingalės, Judrėnų seniūnijų SSGG analizė. Plungės, Kretingalės, Judrėnų seniūnijų bendruomenės turizmo plėtros ir rekreacinės veiklos sprendimai. Konkurencingų turizmo ir rekreacijos paslaugų ir produktų plėtra Klaipėdos rajone. Rekreacijos ir turizmo paslaugų vystymo galimybės. Kultūros ir gamtos paveldo objektų pritaikymas ir panaudojimas rekreacijos paslaugų plėtrai. Vandens, dviračių, pėsčiųjų autotransporto infrastruktūrų vystymo galimybės. Turizmo rinkodaros priemonės rekreacijos ir turizmo paslaugoms plėtoti.
  Turizmas, referatas(18 puslapių)
  2006-11-12
 • Klaipėdos rajono rekreacinių veiklų modelis

  PowerPoint pristatymas. Saugomos teritorijos. Pajūrio regioninis parkas. Miškai. Ąžuolijos miškas. Vandens telkiniai. Gamtinės vertybės. Priekulės Vingio parkas. Urbanistikos vertybės. Architektūros vertybės. Priekulės Šv. Antano Paduviečio bažnyčia. Istoriniai paminklai. Dailės paminklai. Ablingos memorialinis skulptūrų ansamblis. Dievo motinos Lurdas Ablingoje. Technikos paminklai. Archeologiniai paminklai. Eketės piliakalnis. Vasaros sezono rekreacinės veiklos. Žiemos sezono veiklos. Darbas iliustruotas nuotraukomis (17).
  Turizmas, pristatymas(21 skaidrė)
  2008-01-30
 • Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centras

  Bendrosios žinios apie KTKIC. Pagrindiniai VŠĮ KTKIC veiklos tikslai. KTKIC veikla. KTKIC valdymas ir finansavimas. KTKIC lankomumas. Išvados.
  Turizmas, referatas(7 puslapiai)
  2006-03-22
 • Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centro studija

  Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centro vertinimas. Mikro vidinės aplinkos įvertinimas. Makro išorinės aplinkos įvertinimas. Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centro pasas. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Teikiamų paslaugų analizė. Pasiūlymai TIC’o tobulinimui.
  Turizmas, referatas(12 puslapių)
  2007-05-15
 • Klaipėdos Universiteto rekreacijos ir turizmo specialybės studentų kasdienė rekreacinė veikla

  Įvadas. Tikslas: išsiaiškinti Klaipėdos universiteto rekreacijos ir turizmo specialybės studentų kasdienės rekreacinės veiklos ypatumus bei pateikti pasiūlymus dėl aktyvios rekreacinės veiklos skatinimo. Tyrimo įgyvendinimo galimybių analizė. Tyrimo metodų taikymas. Duomenų apdorojimas ir išvadų formulavimas. Informacijos šaltinių referavimas.
  Turizmas, tyrimas(12 puslapių)
  2008-11-14
 • Knygnešių kelias

  Maršrutas po pietų Žemaitiją, važiuojama autobusu. Šiauliai. Šiauliai ir knygnešystė. Bubiai. Bubiai ir knygnešystė. Mirskiškė. Bazilionai. Kelmė. Maironiai. Pagryžuvis. Tytuvėnai. Šiluva. Lyduvėnai. Raseiniai. Šiluva ir knygnešystė. Viduklė. Skaudvilė. Batakiai. Gaurė. Gaurė ir knygnešystė. Žukai. Vilkiškiai. Šereitlaukis. Bitėnai. Bitėnai ir knygnešystė. Rambynas. Mikytai. Bubliškės. Pagėgiai. Piktupėnai. Lauksargiai. Lauksargiai ir knygnešystė. Požeriūnai. Tauragė. Tauragė ir knygnešystė. Pagramantis. Šilalė. Šilalė ir knygnešystė. Šiauduva. Laukuva. Požerių dvaras. Varniai. Varniai ir knygnešystė. Užventis. Čiotiškiai. Ušnėnai. Ušnėnai ir knygnešystė. Beržėnai. Šaukėnai. Šaukėnai ir knygnešystė.
  Turizmas, referatas(13 puslapių)
  2007-03-14
 • Kopgalis

  Kopgalio apgyvendinimas. Gynybinis pastatas - redutas. Reduto istorija: statymas, apleidimas, atstatymas, restauravimas. Jūrų muziejus redute. Muziejaus struktūra.
  Turizmas, namų darbas(2 puslapiai)
  2010-07-22
 • Kraštotyra ir turizmas

  Kraštotyros supratimas, jos skirstymas pagal turinį ir organizacines formas. Teritoriniai tyrimo vienetai krašto tyrimuose. Kraštotyros istorija Lietuvoje iki Antrojo pasaulinio karo. Kraštotyros istorija Lietuvoje po Antrojo pasaulinio karo. Kraštotyros draugijos veikla XX amžiaus antroje pusėje (20 amžiaus 2-oje pusėje). "Versmės" leidyklos "Lietuvos valsčių" serijos knygos ir pagrindinės temos. Turizmo objektas. Turizmo ir turisto supratimas. Turizmo reikšmė šiuolaikinėje pasaulio ekonomikoje. Turizmo ryšys su politika, ekonomika. Turizmo išteklių klasifikacija. Turizmo istorijos periodizacija. Tomo Kuko veikla. Organizuoto turizmo pradžia. Svarbiausios priežastys, paskatinusios turizmo bumą XX amžiaus antroje pusėje (20 amžiaus antroje pusėje). Ekonominiai, socialiniai, kultūriniai turizmo privalumai ir trūkumai. Lietuvos turizmo ištekliai bei paslaugos. Turizmo formos ir turizmo kategorijos. Turizmo klasifikacija pagal rūšis. Pažintinis kultūrinis turizmas. Sportinis turizmas. Kaimo turizmas ir ekoturizmas. Gydomasis turizmas. Lietuvos turizmo SSGG (SWOT) analizė. Verslo turizmas turizmas.
  Turizmas, špera(8 puslapiai)
  2007-05-09
 • Kraštotyros ir turizmo lauko praktikos ataskaita

  Įvadas. Tikslas ir uždaviniai. Tikslas - sužinoti respondentų nuomonę apie kaimo turizmo teikiamas paslaugas, jo trūkumus ir privalumus, bei perspektyvas ateityje. Tikslui įgyvendinti iškėlėme šios uždavinius. Bendrieji klausimai. Amžius. Išsilavinimas. Lytis. Specialybės (profesijos). Valstybė (Šalis). Specialieji klausimai. Gyvenamoji vieta. Dabartiniu metu dirba. Poilsiavimo ir lankymosi dažnumas, kaimo turizmo sodybose. Ar pakanka kaimo sodybų Lietuvoje. Kokia registracijos forma naudojasi respondentai užsirašydami į sodybą. Kokiais maitinimosi būdais naudojasi poilsiautojai. Respondentų nuomonė apie sodybų šeimininkų teikiamų paslaugų kokybe.
  Turizmas, praktikos ataskaita(9 puslapiai)
  2008-01-02
 • Kretingos rajono bendruomenės rekreacinės veiklos modelis

  PowerPoint pristatymas. Kretingos rajono išsidėstęs Lietuvos vakarinėje dalyje. Atstumų lentelė. Rajono gamtiniai ištekliai. Salantų regioninis parkas. Rajono kultūros ištekliai. Kretingos miestas. Buvusi dvaro sodyba. Teikiamų paslaugų analizė. "Juozo alaus" bravoras. Kaimo turizmo sodyba "Vienkiemis". SSGG analizė. Konkurencingų rekreacijos ir turizmo paslaugų plėtra Kretingos rajono teritorijoje. Pabaiga.
  Turizmas, pristatymas(14 skaidrių)
  2006-09-25
 • Kroatija (2)

  PowerPoint pristatymas. Jūros krantas ir pakrantės. Klimatas. Centrinės Kroatijos kalnai. Učka. Velebitas. Kalnų turizmas. Zagrebas. Kroatijos gyventojai. Patiekalai. Lankytinos vietos. Plitvicos ežerų nacionalinis parkas. Krk sala. Venecija. Opatija. Tai įdomu.
  Turizmas, pristatymas(45 skaidrės)
  2007-03-14
 • Kroatija (3)

  PowerPoint pristatymas. Geografinė padėtis. Paviršius ir klimatas. Gyventojai. Miestai. Ekonomika ir ūkis. Turizmas. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Turizmas, pristatymas(12 skaidrių)
  2007-10-29
 • Kultura i przyroda jako czynniki określające atrakcyjność turystyczną państw Bałtyckich

  Darbas lenkų kalba. Gamta ir kultūra - veiksniai, lemiantys Baltijos šalių turistinį patrauklumą. Wprowadzenie. Podstawowe informacje o Litwie i Łotwie. Ziemia i ludzie. Położenie geograficzne. Klimat. Krainy etnograficzne. Grupy etniczne. Religia. Język. Najważniejsze wydarzenia historyczne w dziejach państw bałtyckich. Ustrój polityczny. Rząd i polityka. Gospodarka. Przyroda jako czynnik wpływający na atrakcyjność turystyczną państw bałtyckich. Opis elementów przyrody – informacje ogóln. Przyroda a folklor. Bursztyn – złoto bałtyckie. Rezerwaty Przyrody i Parki Narodowe oraz ich walory turystyczne. Kultura czynnikiem określającym atrakcyjność turystyczną państw bałtyckich. Życie kulturalne. Zwyczaje i obyczaje Bałtów. Festiwale, konkursy i uroczystości związane ze świętami państwowymi, ludowymi i kościelnymi. Muzea i ośrodki twórczości ludowej. Najważniejsze miasta Litwy ośrodkami kultury. Wilno – europejska stolica kultury. Troki – śladami Karaimów. Kowno – kolebka litewskiej kultury i tradycji. Šiauliai – północna Litwa i jej centrum duchowe. Kiernów – pierwsza stolica Litwy. Park Europy. Najważniejsze miasta Łotwy ośrodkami kultury. Ryga – wielokulturowe miasto światowego dziedzictwa. Rundale,Mežotne, Bauska i Mittawa – zabytkowe pałace i zamki. Kurlandia – śladami Liwów. Inflanty. Podsumowanie i wnioski. Literatura. Zestawienie fotografii. Zestawienie rycin.
  Turizmas, diplominis darbas(111 puslapių)
  2011-06-29
 • Kultūriniai ir gamtiniai paminklai Lietuvoje

  Įvadas. Kultūros ir gamtos paminklų sąvoka. Gamtos paminklai Lietuvoje. Gražiausi kraštovaizdžiai Lietuvoje. Nacionaliniai parkai. Kultūros paminklai Lietuvoje. Archeologijos paminklai. Architektūros paminklai. Dailės paminklai. Urbanistikos paminklai. Kultūrinių ir gamtinių paminklų reikšmė Lietuvos turizmo veiklos rezultatams. Išvados.
  Turizmas, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2006-05-10
Puslapyje rodyti po