Turizmo šperos

(4 darbai)

Kaimo turizmas (8)Kaimo turizmo apibrėžimų analizė. Kaimo turizmo esminiai skirtumai, privalumai, trūkumai. Kaimo turizmo įtaka kaimo turizmo įtaka kaimo vietovėms. Svarbiausi kaimo turizmo raidos Lietuvoje etapų bruožai. Lietuvos kaimo turizmo priešistorės apžvalga. Lietuvos kaimo turizmo tarpukaryje apžvalga. Kaimo turizmo kolūkinės sistemos periode apžvalga. Kaimo turizmo nepriklausomoje Lietuvoje apžvalga. Keliavimo į kaimo vietoves prielaidos. Turistų tipai, rekreaciniai poreikiai. Rekreacinių kaimo turizmo išteklių ypatumai. Kaimo turizmo išteklių vertinimo metodika. Kaimo turizmo apgyvendinimo įstaigų tipai, įstaigų savitumai. Kaimo sodybos tipologiniai ypatumai. Pakomentuoti: profesionalus svečių aptarnavimas kaimo turizmo sodybose. Kaimo turizmo paslaugų įvaizdžio formavimas. Maitinimo paslaugos kaimo turizmo versle. Maitinimo paslaugų ypatumai. Kaimo turizmo paslaugų įvaizdžio formavimas. Įvaizdis ir jo formavimo priemonės. Rekreacinės veiklos kaime galimybių ypatumai. Rekreaciniai įrenginiai kaimo aplinkoje. Rekreacijos organizavimas kaimo aplinkoje. Veiklos kaime formos. Kaimo turizmo produktas, paklausa ir pasiūla. Kaimo turizmo paslaugų kokybė. Svetingumo esmė kaimo turizmo verslo organizavime. Sodybos šeimininko įvaizdis. Lietuvos kaimo turizmo paslaugų teikėjo charakteristika. Kaimo turizmo paslaugų informacinė sistema. Reklamos ypatumai. Kaimo turizmo politikos Lietuvoje ypatumai. Veiklos koordinavimo sistema, priemonės. Kaimo turizmo verslo planavimo ir organizavimo ypatumai. Kaimo turizmo verslo nauda ir sąnaudos. Kaimo turizmo verslo valdybos pagrindai. Priemonės. Kaimo turimo marketingo ypatumai. Marketingo kompleksas ir aplinka. Kainodara kaimo turizmo versle. Kainodaros ypatumai. Kaimo turizmo paslaugų rėmimo kompleksas. Paslaugų populiarinimas. Kaimo turizmo plėtros kryptys ir tendencijos. Kaimo turizmo plėtros optimizavimo priemonės. Skaityti daugiau
Kraštotyra ir turizmasKraštotyros supratimas, jos skirstymas pagal turinį ir organizacines formas. Teritoriniai tyrimo vienetai krašto tyrimuose. Kraštotyros istorija Lietuvoje iki Antrojo pasaulinio karo. Kraštotyros istorija Lietuvoje po Antrojo pasaulinio karo. Kraštotyros draugijos veikla XX amžiaus antroje pusėje (20 amžiaus 2-oje pusėje). "Versmės" leidyklos "Lietuvos valsčių" serijos knygos ir pagrindinės temos. Turizmo objektas. Turizmo ir turisto supratimas. Turizmo reikšmė šiuolaikinėje pasaulio ekonomikoje. Turizmo ryšys su politika, ekonomika. Turizmo išteklių klasifikacija. Turizmo istorijos periodizacija. Tomo Kuko veikla. Organizuoto turizmo pradžia. Svarbiausios priežastys, paskatinusios turizmo bumą XX amžiaus antroje pusėje (20 amžiaus antroje pusėje). Ekonominiai, socialiniai, kultūriniai turizmo privalumai ir trūkumai. Lietuvos turizmo ištekliai bei paslaugos. Turizmo formos ir turizmo kategorijos. Turizmo klasifikacija pagal rūšis. Pažintinis kultūrinis turizmas. Sportinis turizmas. Kaimo turizmas ir ekoturizmas. Gydomasis turizmas. Lietuvos turizmo SSGG (SWOT) analizė. Verslo turizmas turizmas. Skaityti daugiau
Turizmas (8)Turizmo plėtros strategijos rengimas. Savivaldybių turizmo plėtros programų pagrindiniai bruožai. Turizmo klasifikavimo principai. Turizmo vadybos funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Motyvacija. Kontrolė. Kaimo turizmas ir ekoturizmas. Perspektyva Lietuvoje. Ekskursijos maršrutas. Jo sudarymo principai. Informacinės technologijos turizmo versle. Turizmo aplinkos tipai. Kultūrinė aplinka. Socialinė aplinka. Turizmo rūšys pagal kelionės organizavimo charakterį. Gydomasis ir kurortinis turizmas. Kurortai ir sanatorijos. Turizmo teisinė aplinka. Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas. Turizmo paslauga kaip prekybos objektas. Lietuvos geopolitinė aplinka, jos įtaka turizmo plėtotei. Keliavimo motyvų ir turizmo poreikių teorinis pagrindimas. 3. Turizmo rinka, jos segmentavimas. Turizmo informacinis centras. Subalansuotos turizmo plėtros principai ir reikšmė. Apgyvendinimo paslaugos, jų grupės, tipai ir klasifikavimas. Laiko fondas ir laisvalaikio samprata. Ekskursantų kategorijos. Jų apibūdinimas. Turistinių centrų bei vietovių turistinė aplinka ir jos specifika. Valdymo sprendimų turinys ir rūšys. Turizmo rūšys pagal svarbiausią tikslą. Turizmo raidos etapai, pasaulyje ir Lietuvoje. Turizmo paklausos ir pasiūlos specifika. Lietuvos moksleivių išvykų ir turistinių žygių svarbiausi reikalavimai. Šiuolaikinio turizmo reikšmė valstybės ekonomikai. Turizmo raidos prognozės. Gido darbo specifika ir teisiniai reikalavimai gido kvalifikacijai. Turisto samprata. Turisto teisės ir pareigos. Pagrindiniai ekskursijos elementai. Jų apibūdinimas. Turizmo valdymo sistema. Gamtinių rekreacinių išteklių klasifikacija. Lietuvos gamtiniai rekreaciniai ištekliai. Reikalavimai ekskursijos vadovui. Vadovavimas turizmo įmonei. Valdymo stiliaus tinklelis. Europos rekreaciniai ištekliai. Turizmo srautai Europoje. Darbuotojų kategorijos susijusios su ekskursiniu darbu. Analizė, vertinimas, SWOT, zonavimo aspektai. Lietuvos turizmo galimybių ir išteklių įvertinimas. Turizmo įmonės personalo valdymas. Turizmo duomenų informacinė sistema ir apskaitos principai. Pagrindinis turizmo vienetas. Keliautojų tipai. Specialių turizmo produktų planavimo ypatumai. Valdymo metodų samprata ir klasifikavimas. Svarbiausios Lietuvos turizmo agentūros ir kelionių biurai. Turizmo valdymo institucijos Lietuvoje. Turizmas ir politika. Turizmo panaudojimas politiniais tikslais. Skaityti daugiau
Turizmas (9)Rekreacija. Rekreacijos reikalingumas ir jos rūšies pasirinkimas. Rekreacijos rūšys. Rekreaciniai ištekliai ir jų tinkamumas. Turizmo objektas. Turizmas. Kaimo turizmas. Lygumos. Aukštumos. Oras. Klimatoterapija. Rekreacinė veikla. Upės. Miškai. Rezervatai. Draustiniai. Lietuvos kaimų tipai. Liaudis menas. Kelionės. Pramogos. Rekreacinės veiklos formos. Rekreacija kaimo kieme. Stovyklavietės. Iškylavietės. Atokvėpio vietos. Medžioklė. Žūklė. Rekreacinių programų sudarymas. Maitinimas. Pagrindiniai sveikos mitybos taisyklės ir principai. Maitinimo paslauga kaimo turizme. Skaityti daugiau