Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Geografija>Turizmas>Turizmo diplominiai darbai

Turizmo diplominiai darbai (10 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Aptarnavimo ir apgyvendinimo paslaugų problemos kaimo turizmo sodybose

  Santrauka. Įvadas. Aptarnavimo ir apgyvendinimo paslaugos kaimo turizmo sodybose. Kaimo turizmo sąvoka. Kaimo turizmas – tai viena iš turizmo rūšių. Kaimo turizmo vietovių samprata ir tipai. Kaimo turizmo ištekliai, paslaugos. Apgyvendinimas kaimo turizmo sodybose. Apgyvendinimo paslauga. Kas gali teikti apgyvendinimo paslaugas. Apgyvendinimo sąvoka. Kaimo sodybų apgyvendinimo įstaigų tipai. Nakvynės pasiūla kaimo turizmo sodybose. Bendrieji minimalūs reikalavimai patalpoms bei įrangai, teikiant kaimo turizmo apgyvendinimo paslaugas. Svečių apgyvendinimas. Svečių aptarnavimas sodyboje. Sodybų specializacijos. Maitinimo paslauga ir pramogos. Aptarnavimo ir apgyvendinimo paslaugų problemos Švenčionių rajono kaimo turizmo sodybose. Švenčionių rajono pristatymas. Kaimo turizmo paslaugos Švenčionių rajone. Švenčionių rajono apgyvendinimo įstaigos. Švenčionių rajono kaimo turizmo sodybų pristatymas. Švenčionių rajono kaimo sodybos pagal vietovių tipus. Sodybos vieta. Švenčionių rajono kaimo turizmo sodybų apgyvendinimo tipai, sodybos privalumai. Kaimo turizmo sodybų kambarių (numerių) tipai ir kainos, kambarių rezervavimas. Kaimo turizmo sodybos pagal sodybos ženklą 2007m. Informacija apie rajono sodybas kataloguose, lankstinukuose, interneto tinklapiuose. Interviu su Švenčionių rajono informacinio centro vadove Ilona Menčinskaite. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (10).
  Turizmas, diplominis darbas(67 puslapiai)
  2008-02-13
 • Etnografinio turizmo organizavimo ypatumai Dzūkijos nacionaliniame parke

  Įvadas. Etnografinio turizmo samprata ir reikšmingumas. Etnografinio turizmo esmė ir funkcijos. Etnografinio turizmo poveikis kaimo plėtrai. Dzūkijos nacionalinio parko etnografinių kaimų turistinis potencialas. Europos sąjungos struktūrinių fondų paramos galimybės etnografinio kaimo turizmo plėtrai. Etnografinio turizmo organizavimas Dzūkijos nacionaliniame parke. Dzūkijos nacionalinio parko rinka, vartotojai. Dzūkijos nacionalinio parko paslaugų tikslinės rinkos parinkimas. Dzūkijos nacionalinio parko konkurentų analizė. Dzūkijos nacionalinio parko lankytojų analizė 2003 – 2005 m. Dzūkijos nacionalinio parko marketingo elementų analizė. Reklamos svarba etnografinio turizmo paslaugų versle. Dzūkijos nacionalinio parko paslaugų rėmimas. Išvados. Santrauka užsienio kalba. Priedai (2).
  Turizmas, diplominis darbas(60 puslapių)
  2007-05-05
 • Kaimo turizmo plėtros galimybės Pajūrio regioniniame parke

  Įvadas. Lietuvos saugomų teritorijų istorinė apžvalga. Pajūrio regioninio parko fizinė – geografinė apžvalga. Geografinė padėtis. Reljefas. Dirvožemis. Klimatas. Augmenija. Gyvūnija. Vandens telkiniai. Pagrindinės gamtinės vertybės. Pajūrio regioninio parko teritorijos istorinė apžvalga. Pajūrio regioninio parko kultūrinis paveldas. Veiklos Pajūrio regioninio parko teritorijoje reglamentavimas. Pajūrio regioninio parko teritorinis suskirstymas. Pajūrio regioninio parko urbanizacija. Pajūrio regioninio parko infrastruktūra. Pajūrio regioninio parko rekreacinės zonos ir jų plėtros galimybės. Pajūrio regioninio parko lankomiausios teritorijos ir jų plėtros galimybės. Kaimo turizmo sodybų įkūrimo galimybės Pajūrio regioniniame parke. Agroturizmo plėtros galimybės Pajūrio regioniniame parke. Pajūrio regioninio parko išorinės aplinkos poveikio kaimo turizmo plėtrai analizė. Pajūrio regioninio parko vidinės aplinkos poveikio kaimo turizmo plėtrai analizė. Išvados. Pasiūlymai.
  Turizmas, diplominis darbas(67 puslapiai)
  2006-10-04
 • Klaipėdos miesto turizmo įvaizdžio formavimo priemonių analizė

  Santrauka. Įvadas. Klaipėdos miesto turizmo veiklos ir informacinių šaltinių apžvalga. Rinkodaros veiksnių kaip priemonių formuojant miesto įvaizdį teorinė analizė. Turizmo įvaizdžio vieta rinkodaros veiklos sistemoje. Rinkodaros komplekso elementai, lemiantys įvaizdžio formavimą. Identitetas kaip įvaizdžio kūrimo dalis. Klaipėdos miesto turizmo įvaizdžio formavimo priemonių tyrimas. Klaipėdos miesto atvykstamojo turizmo veiklos statistinė apžvalga. Klaipėdos miesto įvaizdžio kūrimui rinkodaros priemonių panaudojimo analizė. Media ir viešinimas. Parodos ir verslo misijos. Elektroninė rinkodara. Kitos Klaipėdos miesto įvaizdį formuojančios priemonės. Esamų išteklių panaudojimo galimybių įvertinimas. Išvados ir pasiūlymai. Vartojamų terminų ir sąvokų žodynas. Priedai (3).
  Turizmas, diplominis darbas(50 puslapių)
  2011-04-12
 • Kultura i przyroda jako czynniki określające atrakcyjność turystyczną państw Bałtyckich

  Darbas lenkų kalba. Gamta ir kultūra - veiksniai, lemiantys Baltijos šalių turistinį patrauklumą. Wprowadzenie. Podstawowe informacje o Litwie i Łotwie. Ziemia i ludzie. Położenie geograficzne. Klimat. Krainy etnograficzne. Grupy etniczne. Religia. Język. Najważniejsze wydarzenia historyczne w dziejach państw bałtyckich. Ustrój polityczny. Rząd i polityka. Gospodarka. Przyroda jako czynnik wpływający na atrakcyjność turystyczną państw bałtyckich. Opis elementów przyrody – informacje ogóln. Przyroda a folklor. Bursztyn – złoto bałtyckie. Rezerwaty Przyrody i Parki Narodowe oraz ich walory turystyczne. Kultura czynnikiem określającym atrakcyjność turystyczną państw bałtyckich. Życie kulturalne. Zwyczaje i obyczaje Bałtów. Festiwale, konkursy i uroczystości związane ze świętami państwowymi, ludowymi i kościelnymi. Muzea i ośrodki twórczości ludowej. Najważniejsze miasta Litwy ośrodkami kultury. Wilno – europejska stolica kultury. Troki – śladami Karaimów. Kowno – kolebka litewskiej kultury i tradycji. Šiauliai – północna Litwa i jej centrum duchowe. Kiernów – pierwsza stolica Litwy. Park Europy. Najważniejsze miasta Łotwy ośrodkami kultury. Ryga – wielokulturowe miasto światowego dziedzictwa. Rundale,Mežotne, Bauska i Mittawa – zabytkowe pałace i zamki. Kurlandia – śladami Liwów. Inflanty. Podsumowanie i wnioski. Literatura. Zestawienie fotografii. Zestawienie rycin.
  Turizmas, diplominis darbas(111 puslapių)
  2011-06-29
 • Kultūrinio turizmo veiklos aspektai kultūrines paslaugas teikiančiose įstaigose Klaipėdoje

  Įvadas. Turizmo ir kultūrinio turizmo samprata. Turizmo klasifikavimas. Kultūrinio turizmo svarba. Turizmo poveikis. Kultūrinio turizmo produktai. Kelionių organizatoriai, agentūros. Turistų informavimo būdai. Kultūrinio turizmo objektas - muziejai. Kultūrinio turizmo veiklos aspektai kultūrines paslaugas teikiančiose įstaigose Klaipėdoje tyrimas. Tyrimo metodika. Kultūrinio turizmo aspektai miesto savivaldybės strategijose. Biudžetinių įstaigų teikiančių kultūrines paslaugas turistams vadybos ypatumus. "X" ir "Y" muziejų lankomumas. Muziejų edukacinė veikla. "X" ir "Y" muziejų reklamos platinimo būdai.
  Turizmas, diplominis darbas(32 puslapiai)
  2007-02-19
 • Malūnų pritaikymas Panevėžio apskrities turizmo plėtrai

  Kultūrinio turizmo apibūdinimas: Kultūrinio turizmo vieta turizmo klasifikacijoje; Kultūrinio turizmo reikšmė ir poveikis; Kultūrinio turizmo produktai; Kultūrinio turizmo forma - malūnai. Informacinių priemonių panaudojimo kultūrinio turizmo plėtrai Panevėžio apskrityje analizė: Informacijos sklaidos priemonės. Malūnų tinklo Panevėžio apskrityje formavimosi kontekstas: Kultūros paveldo objektai Panevėžio apskrityje; Panevėžio apskrities malūnų charakteristika. Panevėžio apskrities pritaikymo kultūrinio turizmo plėtrai tyrimas analizė: Tyrimo metodologijos parinkimas; Anketinio tyrimo duomenų analizė ir rezultatų apibendrinimas. Išvados. Pasiūlymai.
  Turizmas, diplominis darbas(42 puslapiai)
  2005-07-25
 • Organizuoto išvykstamojo turizmo problema Lietuvoje (srautų analizė 1997 - 2004 metais)

  Probleminės situacijos. Pamiršta organizuotojo išvykstamojo turizmo istorija. Sistematiškumo, visumos akcentavimo stoka organizuotojo išvykstamojo turizmo pažinime. Koncentruotos, apibendrinančios informacijos apie išvykstamąjį turizmą nebuvimas. Turizmo srauto intensyvumą lemiantys veiksniai. Turizmo srautą nukreipiantys subjektai. Veiksniai, mažinantys turizmo vietovių patrauklumą. Turizmo srauto, kai perkamas turizmo paslaugų paketas, analizė. Esamos naudingos informacijos nepanaudojimas, rengiant organizuotojo išvykstamojo turizmo keliones. Apibendrinimas.
  Turizmas, diplominis darbas(39 puslapiai)
  2005-08-30
 • Šventosios upės rekreacinis potencialas

  Įvadas. Bendros žinios apie Šventosios upę ir jos baseiną. Turizmo rūšys, vystomos Šventosios upėje ir jos pakrantėse. Bendros žinios apie Šventosios upę ir jos baseiną. Šventosios upės intakai ir baseino ežerai. Turizmo rūšys, vystomos Šventosios upėje ir jos pakrantėse. Šventosios upės baseino rekreaciniai ištekliai. Šventosios upės baseino rekreaciniai ištekliai, Zarasų rajono ribose. Šventosios upės baseino rekreaciniai ištekliai Utenos rajono ribose. Šventosios upės baseino rekreaciniai ištekliai Anykščių rajono ribose. Šventosios upės baseino rekreaciniai ištekliai Ukmergės rajono ribose. Šventosios upės pakrančių turistinių išteklių rekreacinio patrauklumo vertinimas. Rekreacinių paslaugų ir infrastruktūros išvystymo lygis Šventosios upės pakrantėse. Rekreacinių paslaugų ir infrastruktūros išvystymas Šventosios upės pakrantėse Zarasų rajono ribose. Rekreacinių paslaugų ir infrastruktūros išvystymas Šventosios upės pakrantėse Utenos rajono ribose. Rekreacinių paslaugų ir infrastruktūros išvystymas Šventosios upės pakrantėse Anykščių rajono ribose. Rekreacinių paslaugų ir infrastruktūros išvystymas Šventosios upės pakrantėse Ukmergės rajono ribose. Rekreacinių paslaugų ir infrastruktūros išvystymas Šventosios upės pakrantėse. Šventosios upės rekreacinio naudojimo galimybių ir plėtros SWOT analizė. Šventosios upės rekreacinio naudojimo galimybių ir plėtros tyrimas. Tyrimo pagrindimas. Tyrimo analizė. Tyrimo išvados. Išvados. Rekomendacijos. Priedai. Šventosios upės baseino rekreaciniai ištekliai Zarasų rajono ribose. Šventosios upės baseino rekreaciniai ištekliai Utenos rajono ribose. Šventosios upės baseino rekreaciniai ištekliai Anykščių rajono ribose. Šventosios upės baseino rekreaciniai ištekliai Ukmergės rajono ribose. Anketa.
  Turizmas, diplominis darbas(55 puslapiai)
  2005-06-01
 • Turizmo rinkos tarpininkų paslaugos

  Profesinių kompetencijų sąrašas. Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Turizmo verslo specifiniai bruožai. Turizmo rinkos subjektai ir ryšiai. Integracija kelionių organizavimo procese. Darbo metodai ir jų aptarimas. Kelionių organizatoriai ir jų tarpininkavimo funkcijos( turo operatoriai ir turizmo agentūros). Kelionių agentai turizmo produkto pateikimo sistemoje. Turizmo informacijos sklaidos sistemos subjektų vaidmuo, skatinant turizmo produktų pardavimą. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Bendroji turizmo apžvalga. Atvykstamasis turizmas. Išvykstamasis turizmas. Vietinis turizmas. Turizmo rinkos tarpininkų vaidmuo įgyvendinant Lietuvos turizmo prioritetus. Lietuvos turizmo tarpininkų veiklos tobulinimo galimybės. Išvados ir pasiūlymai. Anotacija. Summary.
  Turizmas, diplominis darbas(45 puslapiai)
  2005-08-12