Turizmo tyrimai

(12 darbai)

Apklausos duomenų analizė ir interpretacija: kelionėsĮvadas. Ar tau teko keliauti išvykstant ilgiau nei parai iš namų 2004 metais? Ar teko keliauti po Lietuvą? Ar teko keliauti po užsienį? Teko keliauti po Lietuvą 2dienas? Teko keliauti po Lietuvą 3-5 dienas? Teko keliauti po Lietuvą 6 dienas ir ilgiau? Kelionės tikslas buvo aplankyti gimines? Kelionės tikslas buvo aplankyti draugus? Kelionės tikslas susipažinti su gamtinėmis vertybėmis? Kelionės tikslas susipažinti su kultūrinėmis vertybėmis? Kelionės tikslas dalyvauti renginyje? Kelionės tikslas pramogauti? Kelionės tikslas pailsėti gamtoje? Kelionės tikslas kita? Keliavote po Lietuvą su šeima? Keliavote po Lietuvą su draugais? Keliavote po Lietuvą su klasės draugais? Keliavote su kitais? Ar pakito santykiai su klase po kelionės? Ar kelionę organizavo patys? Ar kelionę organizavo tėvai? Ar kelionę organizavo klasės auklėtoja? Ar kelionę organizavo kiti? Ar į kelionę važiavote nuosavu automobiliu? Ar į kelionę važiavote draugų automobiliu? Ar į kelionę važiavote dviračiu? Ar į kelionę važiavote autobusu? Ar į kelionę ėjote pėsčiomis? Ar į kelionę vykote kitaip? Kelionę pasirinkote nes domino kultūros ir istorijos paminklai? Kelionę pasirinkote nes domino įvairių pramogų galimybės? Kelionę pasirinkote nes domino kavinės, barai? Kelionę pasirinkote nes domino klubai? Kelionę pasirinkote nes domino vietovės grožis? Kelionę pasirinkote nes domino gamtos paminklai? Kelionę pasirinkote nes domino tinkama stovyklauti pakrantė ir miškas? Kelionę pasirinkote nes domino galimybė žvejoti, medžioti, grybauti ar uogauti? Kelionę pasirinkote nes domino geros galimybės maudytis? Kelionę pasirinkote nes tėvai liepė? Kelionę pasirinkote nes tiesiog patiko kompanija? Kelionę pasirinkote nes noriu dalyvauti ten, kur klasė dalyvauja? Ar nakvojote pas gimines? Ar nakvojote pas draugus? Ar nakvojote palapinėse? Ar nakvojote viešbutyje? Kas nepatiko kelionės metu? Kaip vertinate savo 2004 m. kelionę po Lietuvą? Kodėl taip vertinate? Jeigu keliavote 2004m. į užsienio šalis, tai kelionė truko 2 dienas? Jeigu keliavote 2004m. į užsienio šalis, tai kelionė truko 3-5 dienas? Jeigu keliavote 2004m. į užsienio šalis, tai kelionė truko 6-10 dienas? Jeigu keliavote 2004m. į užsienio šalis, tai kelionė truko daugiau nei 10 dienų? Kelionės tikslas susipažinti su kultūra? Kelionės tikslas pamatyti gamtos įžymybes? Kelionės tikslas pramogauti? Kelionės tikslas gydytis? Kelionės tikslas pailsėti? Keliavote į užsienį su šeima? Gal keliavote su draugais? Į kelionę vykote nuosavu automobiliu? Į kelionę vykote dviračiu? Į kelionę vykote autobusu? Į kelionę vykote traukiniu? Į kelionę vykote lėktuvu? Kelionę pasirinkote, kad įdomiau ir turiningiau praleisti laiką? Nurodykite, kur nakvojote kelionės metu. Kas labiausiai nepatiko tos keliones metu? Kaip vertinate šią kelionę į užsienio šalis? Kodėl taip vertinate? Ar panaudojote kelionių metu gautą informacija ir įgytą patirtį mokymosi procese? Kokiu būdu? Koks jūsų požiūris į mokymąsi? Demografinis blokas. Kelionių Lietuvoje ir užsienyje palyginimai įvairiais aspektais. Išvados. Skaityti daugiau
Apklausos duomenų analizė ir interpretacija: kelionės po Lietuvą bei užsienįTyrimo problema. Pasidomėti kokius turistinius maršrutus respondentai dažniausiai renkasi ir ką reikėtų tobulinti. Tyrimo tikslas. Sužinoti respondentų nuomonę apie keliavimo būdus, maršrutus ir problemas. Tyrimo uždaviniai: atlikti respondentų apklausą, išanalizuoti turistų poreikius ir pageidavimus, gauti išvadas tyrimu metu. Tyrimo objektas. Metodai (anketinės apklausos analizė, grafinė analizė). Respondentų amžius. Respondentų išsilavinimas. Respondentų užimtumas. Kokį transportą renkatės. Kelionės trukmė. Kompanija kelionės metu. Kelionės finansavimas. Kur dažniausiai apsistojate. Kokiu metu laiku keliaujate. Kelionės tikslas. Kas nepatiko kelionės metu. Išvados. Skaityti daugiau
Baltijos jūra kaip išteklius rekreacinei veiklaiAnotacija. Abstract. Įvadas. Tyrimo tikslas - išsiaiškinti galimas rekreacijos formas vandens telkiniuose, taip pat surasti ir pateikti kriterijus, pagal kuriuos yra vertinamas vandens telkinių patrauklumas žmonių rekreacijai, išsiaiškinti faktorius, kurie yra atbaidantys ir kurie yra pritraukiantys poilsiautojus bei padaryti išvadas ir optimizavimo galimybes. Tyrimo metodika. Rekreacija vandens telkiniuose. Pagrindiniai kriterijai, nusakantys Baltijos jūros kaip ištekliaus rekreacinei veiklai vertingumą. Baltijos jūros pakrančių pobūdis ir paplūdimiai Lietuvoje. Baltijos jūros vandens kokybė. Baltijos jūros vandens temperatūra. Baltijos jūros žuvies ištekliai. Pakrančių įrengtumas ir pasiekiamumas. Faktoriai, kurie teigiamai veikia rekreaciją. Baltijos jūroje ir pakrantėje. Faktoriai, kurie neigiamai veikia rekreaciją. Baltijos jūroje ir pakrantėje. Pasiūlymai. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Interneto plitimas pasaulyje ir jo įtaka turizmuiĮvadas. Interneto plitimas pasaulyje ir jo įtaka turizmui. Tinklapių bruožai. Įvadinis puslapis. Tinklalapio puslapių išvaizda. Bendra tinklalapio informacija. Interaktyvumas. Teigiami tinklalapio bruožai. Tinklalapių tyrimas. Vakarų Australijos tinklalapis. Ciuricho tinklalapis. Ispanijos tinklalapis. Kornvalio tinklalapis. Singapūro tinklalapis. Lietuvos tinklalapis. Anketų tyrimas. Anketų analizė. Pasiūlymai Lietuvos tinklalapiui. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Klaipėdos miesto šiaurinės dalies turizmo ir rekreacinių išteklių, infrastruktūros analizėĮvadas. Tyrimo tikslas ir uždaviniai. Tyrimo objektas. Tyrimo metodika ir metodologija. Šiaurinės Klaipėdos miesto dalies gamtiniai rekreaciniai – turistiniai ištekliai ir infrastruktūra. Klimatas. Krituliai. Žuvų ištekliai. Saugomos teritorijos ir gamtos paminklai. Atgrasūs rekreacijai gamtiniai – antropogeniniai faktoriai. Kelių būklė šiaurinėje Klaipėdos miesto dalyje. Dviračių takų šiaurinėje Klaipėdos miesto dalyje analizė. Įrengti paplūdimiai ir jų būklė. Transporto infrastruktūra. Klaipėdos miesto šiaurinės dalies rekreacijos ir turizmo kultūriniai ištekliai. Klaipėdos miesto šiaurinės dalies socialiniai rekreacijos ir turizmo ištekliai. Klaipėdos miesto šiaurinės dalies apgyvendinimo, maitinimo, kultūrinių, pramoginių įmonių ir įstaigų analizė. Apgyvendinimo sektorius. Maitinimo sektorius. Kultūrinės įstaigos. Pramogų sektorius. Turizmo informacija ir turistų tipai Klaipėdos mieste. Informacijos sklaida spaudos leidiniuose. Informacijos sklaida Turizmo ir informacijos centre. Informacijos sklaida internete. Turistų atvykstančių į Klaipėdos miestą tipai. Išvados. Pasiūlymai. Skaityti daugiau
Klaipėdos Universiteto rekreacijos ir turizmo specialybės studentų kasdienė rekreacinė veiklaĮvadas. Tikslas: išsiaiškinti Klaipėdos universiteto rekreacijos ir turizmo specialybės studentų kasdienės rekreacinės veiklos ypatumus bei pateikti pasiūlymus dėl aktyvios rekreacinės veiklos skatinimo. Tyrimo įgyvendinimo galimybių analizė. Tyrimo metodų taikymas. Duomenų apdorojimas ir išvadų formulavimas. Informacijos šaltinių referavimas. Skaityti daugiau
Kuršių nerijos nacionalinio parko miško rekreacinių išteklių tyrimasĮvadas. Svarbiausi faktai apie Kuršių neriją. Gamtiniai ir kultūriniai ištekliai. Miškų ištekliai ir jų įvairovė. Geomorfologiniai, geologinės ir archeologinės vertybės. Rekreacinės apkrovos ištekliai. Klimatiniai ištekliai. Žuvies ištekliai. Paukščių bendrijos. Augalų bendrijos. Botaniniai miško rekreaciniai ištekliai. Saugomos gamtinės teritorijos. Pabaiga. Skaityti daugiau
Teritorijos tinkamumas gydymuiAplinkos tinkamumo balneologinei rekreacijai tyrimų metodologija. Balneologija. Klimato terapija. Purvas. Aplinkos tinkamumas mineralinių vandenų kurortui. Aplinkos tinkamumas purvo kurortui. Aplinkos tinkamumas klimatoterapijos kurortui. Aplinkos tinkamumo balneologinei rekreacijai tyrimų metodikos sudėtinės dalys. Teisinė gydomųjų išteklių tvarkymo aplinka. Mineralinių vandenų tinkamumo rekreacijai tyrimai. Purvo tinkamumo rekreacijai tyrimai. Klimatoterapijos tinkamumo rekreacijai tyrimai. Skaityti daugiau
Tyrimas: studentų kelionėsĮvadas. Darbo tikslas – išsiaiškinti studentų kelionių prisiminimus. Turizmo raida Europoje. Tyrimo organizavimas. Apklausa atlikta 2008 metais Šiaulių. Universiteto Socialinių mokslų fakultete. Tyrimo rezultatų apibendrinimas. Išvados. Priedas: anketa (2 psl.). Skaityti daugiau
Turizmo sektoriaus paslaugų vertinimas: Lietuvos ir Norvegijos kempingų palyginamoji analizėĮvadas. Kempingų klasifikavimo reikalavimai. Techniniai reikalavimai. Inžineriniai reikalavimai. Patalpų ir bendro naudojimo įrenginių reikalavimai. Teikiamų paslaugų bei saugumo reikalavimai. Reikalavimai darbuotojams. Klasifikavimo reikalavimai nameliams Norvegijoje. Kempingų statistinė analizė. Kempingų skaičius Lietuvoje 2003 – 2008 metais. Vietinių vienadienių lankytojų skaičius Lietuvos kempinguose 2005 – 2007 metais. Vietų skaičius Lietuvos kempinguose 2002 – 2007 metais. Apgyvendintų svečių skaičius 2003 – 2008 metais. Iš kur atvykę svečiai? Svečių užimtumas ir trukmė. Paslaugų vertinimas. Druskininkų kempingo teikiamų paslaugų analizė. Norvegijos kempingo "Etne camping" kokybės analizė. Išvados. Priedai: Klausimynas. Skaityti daugiau
Ukrainos ir Baltarusijos turistinė infrastruktūraĮvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti Ukrainos ir Baltarusijos turistinę infrastruktūrą, bei parengti nuodugnią jos palyginamąją analizę. Ukrainos turistinė infrastruktūra. Baltarusijos turistinė infrastruktūra. Ukrainos ir Baltarusijos turistinės infrastruktūros palyginimo tyrimas. Tyrimo organizavimas ir eiga. Tyrimo duomenų analizė. Išvados. Priedas (anketa). Skaityti daugiau
Zarasų rajono apgyvendinimo paslaugos ir kokybėĮvadas. Darbo tikslas- išanalizuoti ir įvertinti apgyvendinimo paslaugų, Zarasų rajone kokybę. Pateikti siūlymų. Zarasų rajonas, jame teikiamos apgyvendinimo paslaugos. Tyrimų rezultatų analizė. Tyrimo išvados. Pasiūlymai. Išvados. Skaityti daugiau