Išplėstinė paieška
 
 
 

Turizmas (570 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Rekreacijos ir laisvalaikio samprata bei raida

  Įvadas. Rekreacijos samprata. Rekreacinės veiklos tipologija. Laisvalaikio samprata ir raida. Išvados.
  Turizmas, referatas(9 puslapiai)
  2006-02-08
 • Rekreacijos ir turizmo administravimas Palangoje

  Įvadas. Regiono pristatymas. Rekreacinė sistema. Palangos gamtiniai ir kultūriniai rekreaciniai ištekliai. Pramogos. Transportas ir susisiekimas. Informacija. Apgyvendinimo įstaigos. Maitinimo įstaigos. Turizmo administravimas. Išvados. Priedai.
  Turizmas, referatas(35 puslapiai)
  2006-01-31
 • Rekreacijos ir turizmo programa Klaipėdos Piliavietėje

  PowerPoint pristatymas. Darbo aktualumas. Darbo tikslas. Darbo objektas. Darbo uždaviniai. Kursinių, diplominių darbų pristatymas. Literatūros apžvalga. Trumpai apie piliavietę. Piliavietės vaizdas iš lėktuvo. Esamos situacijos tyrimas Klaipėdos piliavietėje. Aplinkos analizė/įvertinimas. Esamos infrastruktūros vertinimas; Rekreacinių sąlygų apžvalga. Rekreacijos ir turizmo paslaugų optimizavimo galimybės ir plėtros prielaidos. Teikiamų paslaugų apžvalga. Vykdomos rekreacinės veiklos analizė. Pilies atidarymas. Išvados. Rekreacijos ir turizmo programos projektinis pasiūlymas vasaros sezonui. Pasiūlymai.
  Turizmas, pristatymas(24 skaidrės)
  2006-10-25
 • Rekreacijos ir turizmo raida

  Įvadas. Rekreacija. Turizmo ir rekreacijos istorinio vystymosi tendencijos XIX amžiaus pabaigoje XX amžiaus pirmojoje pusėje. Rekreacijos ir turizmo istorinė raida iki ir po I-ojo Pasaulinio karo. Rekreacijos ir turizmo vystymosi raida po II-ojo Pasaulinio karo. Viešojo maitinimo ir apgyvendinimo paslaugų raida analizuojamuoju periodu. Istorija. Išvados.
  Turizmas, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-01-24
 • Rekreacijos ir turizmo raida renesanso laikotarpiu

  Įvadas. Ankstyvųjų ir viduriniųjų viduramžių apžvalga. Renesanso sąvoka, jo atsiradimo priežastys. Renesanso kultūra, pasaulietiškų idealų plėtra. Švenčių kultūra XIV - XVI amžiuje. Laisvalaikio praleidimo formos ir būdai. Pramogos susijusios su menais. Kelionės, jų motyvai ir apgyvendinimo kultūra. Apibendrinimas.
  Turizmas, referatas(14 puslapių)
  2006-10-25
 • Rekreacijos ir turizmo raida senovės Egipte ir Mesopotamijoje

  Įvadas. Rekreacijos ir turizmo raida Egipte ir Mesopotamijoje. Išvados.
  Turizmas, referatas(7 puslapiai)
  2006-01-30
 • Rekreacijos organizavimo problema Lietuvos kaime

  Įvadas. Rekreacijos samprata. Rekreacijos rūšys. Kaimo turizmas. Problemos kylančios organizuojant rekreaciją Lietuvos kaime. Lietuvos kaimo gyventojų teisė į pilnavertę rekreaciją. Išvados.
  Turizmas, referatas(13 puslapių)
  2008-03-20
 • Rekreacijos tradicijos ir dabartis

  Įvadas. Šventės samprata. Gyvosios tradicijos samprata. Švenčių klasifikacija. Įvairių metų laikų kalendorinių švenčių skirtumai. Kūčios. Kalėdos. Naujieji metai. Trys karaliai (Saulėgrįžos šventė). Užgavėnės. Verbos. Velykos. Simbolika ir reikšmė. Joninės. Visų šventųjų diena. Vėlinės. Vestuvės. Krikštynos. Laidotuvės (Šermenys). Išvados
  Turizmas, referatas(26 puslapiai)
  2006-10-27
 • Rekreacinė aplinka

  Rekreacinės aplinkos samprata. Rekreacinės aplinkos sudedamosios dalys. Gamtinė rekreacinė aplinka. Technogeninė rekreacinė aplinka. Socialinė rekreacinė aplinka. Europos Sąjungos (ES) teisės santykis su Nacionaline teise. Uždavinio (KAZUSO) sprendimas. Rekreacinę ir turizmo aplinką reglamentuojantys nacionaliniai teisės aktai, Europos Sąjungos (ES) teisės aktai, jų santykis, formuojant rekreacinę ir turizmo aplinką. Išvados.
  Turizmas, referatas(12 puslapių)
  2005-07-19
 • Rekreacinė programa Pakruojo dvare

  Pagrindimas. Vartojamų terminų žodynas. Pakruojo dvaro istorija. Valgymo papročiai ir valgiai. Šventės ir jų apeigos. Rekreacinės programos smulkus scenarinis planas.
  Turizmas, referatas(16 puslapių)
  2006-11-24
 • Rekreacinė veikla ir įmonės gyvenamojoje aplinkoje analizė

  Įvadas. Kaimo turizmo, laisvalaikio sektorius. Pramogų sektorius. Aptarnavimo sektorius. Sporto sektorius. Maitinimo sektorius. Išvados.
  Turizmas, referatas(14 puslapių)
  2006-12-07
 • Rekreacinės aplinkos samprata. Ginčas

  Įvadas. Darbo tikslas: Išanalizuoti rekreacinę aplinką, jos sudėtines dalis bei ginčų, kylančių tokioje aplinkoje, sprendimo būdus bei pateikti apie tai susistemintą informaciją. Rekreacinės aplinka ir jos samprata. Gamtinė rekreacinė aplinka. Kultūrinė rekreacinė aplinka. Socialinė rekreacinė aplinka. Ginčo samprata. Ginčai, kylantys rekreacinėje aplinkoje. Ginčų sprendimo būdai ir tvarka. Ginčų sprendimo tvarka. Ginčų sprendimo būdai. Uždavinio (kazuso) sprendimas. Uždavinys. Sprendimas. Išvados.
  Turizmas, referatas(12 puslapių)
  2011-02-25
 • Rekreacinės įstaigos analizė: Kretingo miestos rekreacinė įstaiga "Smagratis"

  Kretingos miesto rekreacinės įstaigos "Smagratis" analizė. Įvadas. Rekreacinės įstaigos "Smagratis" vidinės aplinkos įvertinimas. Rekreacinės įstaigos "Smagratis" išorinės aplinkos įvertinimas. Rekreacinės įstaigos "Smagratis" planinė struktūra. Rekreacinės įstaigos "Smagratis" pasas. Lankytojų analizė. Išvados. Priedai (4).
  Turizmas, analizė(11 puslapių)
  2006-09-20
 • Rekreacinės programos sudarymas

  Įvadas. Programos vystymo ciklas. Organizatoriaus veiklos analizė. Programos ruošimo filosofija. Organizacijos tikslai ir siekiai. Veiksnių iki plano sudarymo numatymas. Poreikių įvertinimas ir analizė. Konkretaus projekto tikslai. Programos projektavimas. Plano sudarymas ir įgyvendinimas. Programos planas. Programos įgyvendinimas. Išvados. Pavyzdys.
  Turizmas, referatas(31 puslapis)
  2006-11-24
 • Rekreacinės programos sudarymas: Vaikų žygis Nemunu

  Įvadas. Pasirinkta programa skirta vaikams – plaukiama 5 dienas plaustais Nemunu nuo Kauno iki Klaipėdos, kur juos privalo pasitikti tėvai. 1 ir 2 žingsniai: organizatoriaus veiklos analizė. 3 žingsnis: programos veiksmų numatymas. 4 žingsnis: kuriamos programos tikslai, uždaviniai ir charakteristika. 5 žingsnis: programos projektavimas. 6 žingsnis: programos planas. Rekreacinės programos išplėstinis planas. Valdymo planas. Rėmimo planas. Registracijos planas. Scenarinis planas. Atsargų ir medžiagų planas. Rizikos valdymo ir atšaukimo planas. Finansinis planas. 7, 8 ir 9 žingsniai: programos "Vaikų žygis Nemunu" įgyvendinimas, įvertinimas ir sprendimo dėl projekto tęstinumo priėmimas.
  Turizmas, namų darbas(15 puslapių)
  2006-10-10
 • Rekreacinių ir turizmo išteklių analizavimo praktika

  Rekreacinio arealo SWOT analizė. Kelionių organizatorius "J&M sėkmė". Kavinė "Prie teatro". Restoranas-Smuklė "Savana". Pramogų centras "Neopolis". Viešbutis "Tomas". Kavinė-Baras "Tomas".
  Turizmas, analizė(7 puslapiai)
  2005-11-28
 • Rekreacinių ir turizmo išteklių analizavimo praktika: "Turizmo informacijos centras"

  Praktika atlikta Pasvalio krašto muziejaus, Turizmo informacijos centre. Įvadas. Pasirinkta rekreacinė teritorija ir jos ištekliai. Ištekliai. Rekreacinių išteklių sutelktumo zonos. Gamtinių, kultūrinių, socialinių išteklių vertinimo kriterijai ir jų įvertinimai. Rekreacinės teritorijos stipriosios ir silpnosios pusės. Pasvalio krašto žemėlapis.
  Turizmas, analizė(6 puslapiai)
  2007-06-16
 • Religinis - piligriminis turizmas

  Kelionių rūšys. Turizmo ir piligrimystės dichotomija. Piligrimystės vietos. Piligrimystės ir turizmo santykis. Problemos.
  Turizmas, referatas(5 puslapiai)
  2006-05-17
 • Religinis turizmas

  Tikėjimų simboliai. Tikėjimų pradininkai. Maldos namai. Piligrimystė. Pagrindinės katalikiškos piligrimystės vietos Lietuvoje. Lietuvos piligrimų bendrijos tikslai ir uždaviniai. Šventųjų pėdomis - Bodh Gaja. Mirusiųjų garbei - Mikėnai. Amžinos šventovės - Teotihuakanas. Dievo šlovei - Kelno katedra. Kelionės pabaiga - Lurdas.
  Turizmas, referatas(14 puslapių)
  2006-12-28
 • Rizika turizmo versle

  Verslo sąlygų neapibrėžtumas. Neapibrėžtumo lygiai. Rizikos klasifikavimo ypatumai. Rizikos klasifikavimas. Verslo rizika gali būti skaidoma. Finansinė rizika skirstoma. Rizikos veiksniai ir analizė. Rizikos valdymas. Informacijos šaltiniai (3)
  Turizmas, referatas(6 puslapiai)
  2006-01-17
Puslapyje rodyti po