Išplėstinė paieška
 
 
 

Turizmas (570 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kaimo turizmas (6)

  Birštonas. Grožio ir sveikatos versmė. Augulių kaimo turizmo sodyba kviečia. Augulių sodyba kviečia apsilankyti ir žiemą. Ilsėdamiesi Augulių sodyboj galėsite aplankyti. Lankytinos vietos.
  Turizmas, referatas(7 puslapiai)
  2006-09-08
 • Kaimo turizmas (7)

  Įvadas. Kaimo turizmas ir jo esmė. Kaimo turizmo rūšys. Sodybų kategorijos. Kaimo turizmo organizavimas. Kaimo turizmo marketingas. Kaimo turizmo plėtra. Europos Sąjungos fondai. Kaimo turizmo ekonominė reikšmė. Išvados.
  Turizmas, referatas(8 puslapiai)
  2006-10-23
 • Kaimo turizmas (8)

  Kaimo turizmo apibrėžimų analizė. Kaimo turizmo esminiai skirtumai, privalumai, trūkumai. Kaimo turizmo įtaka kaimo turizmo įtaka kaimo vietovėms. Svarbiausi kaimo turizmo raidos Lietuvoje etapų bruožai. Lietuvos kaimo turizmo priešistorės apžvalga. Lietuvos kaimo turizmo tarpukaryje apžvalga. Kaimo turizmo kolūkinės sistemos periode apžvalga. Kaimo turizmo nepriklausomoje Lietuvoje apžvalga. Keliavimo į kaimo vietoves prielaidos. Turistų tipai, rekreaciniai poreikiai. Rekreacinių kaimo turizmo išteklių ypatumai. Kaimo turizmo išteklių vertinimo metodika. Kaimo turizmo apgyvendinimo įstaigų tipai, įstaigų savitumai. Kaimo sodybos tipologiniai ypatumai. Pakomentuoti: profesionalus svečių aptarnavimas kaimo turizmo sodybose. Kaimo turizmo paslaugų įvaizdžio formavimas. Maitinimo paslaugos kaimo turizmo versle. Maitinimo paslaugų ypatumai. Kaimo turizmo paslaugų įvaizdžio formavimas. Įvaizdis ir jo formavimo priemonės. Rekreacinės veiklos kaime galimybių ypatumai. Rekreaciniai įrenginiai kaimo aplinkoje. Rekreacijos organizavimas kaimo aplinkoje. Veiklos kaime formos. Kaimo turizmo produktas, paklausa ir pasiūla. Kaimo turizmo paslaugų kokybė. Svetingumo esmė kaimo turizmo verslo organizavime. Sodybos šeimininko įvaizdis. Lietuvos kaimo turizmo paslaugų teikėjo charakteristika. Kaimo turizmo paslaugų informacinė sistema. Reklamos ypatumai. Kaimo turizmo politikos Lietuvoje ypatumai. Veiklos koordinavimo sistema, priemonės. Kaimo turizmo verslo planavimo ir organizavimo ypatumai. Kaimo turizmo verslo nauda ir sąnaudos. Kaimo turizmo verslo valdybos pagrindai. Priemonės. Kaimo turimo marketingo ypatumai. Marketingo kompleksas ir aplinka. Kainodara kaimo turizmo versle. Kainodaros ypatumai. Kaimo turizmo paslaugų rėmimo kompleksas. Paslaugų populiarinimas. Kaimo turizmo plėtros kryptys ir tendencijos. Kaimo turizmo plėtros optimizavimo priemonės.
  Turizmas, špera(7 puslapiai)
  2006-11-07
 • Kaimo turizmas (9)

  Įvadas. Kaimo turizmo samprata ir raida. Verslo pradmenys. Naujausios sodybos, kaimo turizmas - paslaugų verslas. Išvados.
  Turizmas, referatas(6 puslapiai)
  2006-12-11
 • Kaimo turizmas Lietuvoje

  Įvadas. Darbo tikslas. Uždaviniai. Kaimo turizmo sąvoka, vystymasis. Kaimo turizmo sodybų skaičius Lietuvoje ir pasaulyje auga. Nuo ko pradėti steigiant kaimo turizmo sodybą? Lietuva puiki šalis Kaimo Turizmui. Lietuvos kaimo turizmas "auga". Kaimo turizmas - labiausiai turizmo šaka. Lietuvos ir Baltarusijos kaimo turizmo skirtumai. Bendros išvados.
  Turizmas, referatas(8 puslapiai)
  2006-11-29
 • Kaimo turizmas Lietuvoje ir jo plėtojimas Europos Sąjungos (ES) ekonominėje erdvėje

  Įvadas. Kaimo turizmas ir jo plėtojimas. Kaimo turizmo samprata. Kaimo turizmo plėtojimas. Kaimo sodybų specializacija bei gaunama ekonominė nauda. Kaimo sodybų specializacija. Kaimo sodybų ekonominė nauda. Kaimo turizmo plėtros politika Europos sąjungoje. Turizmo plėtros trūkumai, galimi sprendimo būdai ir privalumai. Trūkumai. Galimi sprendimo būdai. Privalumai. Bendra Europos Sąjungos (ES) turizmo būklė bei galimos augimo prielaidos. Išvados.
  Turizmas, analizė(16 puslapių)
  2007-01-10
 • Kaimo turizmas Lietuvoje ir užsienyje

  Kaimo turizmas – paslaugų verslas. Kaimo turizmas Lietuvoje. Kaimo turizmo raida Lietuvoje. Kaimo turizmo padėtis dabartinėje Lietuvoje. Kaimo turizmas Italijoje. Kaimo turizmas Suomijoje. Kaimo turizmas Latvijoje. Kaimo turizmas kitose šalyse. Išvados.
  Turizmas, referatas(22 puslapiai)
  2005-09-19
 • Kaimo turizmas pajūryje

  Rinkodaros kompleksas. Paslauga. Kainodara. Pateikimas. Rėmimas. Turizmo sąvoka, formos ir rūšys. Turizmo esmė. Turizmas kaip ekonominė šaka. Turizmo formos ir rūšys. Kaimo turizmas. Kaimo turizmo rūšys. Miesto kurorto ir kaimo turizmo palyginimas. Pramogos kaimo sodybose ir pajūryje. Maitinimas mieste-kurorte ir kaimo sodyboje. Apgyvendinimas. Išvados. Priedai: Informavimas;
  Turizmas, referatas(22 puslapiai)
  2005-09-19
 • Kaimo turizmas Suvalkijos regione

  Kaimo turizmas Lietuvoje ir jį įtakojantys veiksniai. Kaimo turizmo ištekliai ir paslaugos. Kaimo turizmo Suvalkijos regione teikiamų paslaugų analizė ir kokybė.
  Turizmas, kursinis darbas(15 puslapių)
  2005-05-31
 • Kaimo turizmo išorinės aplinkos netiesioginio poveikio sritis

  Įvadas. Analitinė dalis. Socialiniai ir kultūriniai kintamieji. Ekonomikos būklė. Mokslo ir technikos pažanga. Politiniai kintamieji. Išvada.
  Turizmas, referatas(8 puslapiai)
  2008-03-02
 • Kaimo turizmo išorinės aplinkos netiesioginio poveikio sritis ir jos įtaka veiklai

  Įvadas. Socialiniai ir kultūriniai veiksniai. Politinė aplinka. Ekologinė aplinka. Ekonomikos būklė. Technologiniai veiksniai. Išvados.
  Turizmas, referatas(9 puslapiai)
  2007-01-03
 • Kaimo turizmo organizavimas Klaipėdos rajone

  Įvadas. Klaipėdos rajone veikiančios kaimo sodybos. Klaipėdos rajono kaimo turizmo sodybų šeimininkų apklausa. Potencialių kaimo turizmo sodybos šeimininkų apklausa.
  Turizmas, referatas(10 puslapių)
  2006-06-29
 • Kaimo turizmo organizavimo prielaidos ir būklė Lietuvoje

  Sociologijos kursinis darbas. Įvadas. Kaimo sąvoka. Kaimo kaip ištekliaus naudojimas. Kaimo turizmo plėtojimo tikslai ir būdai, kaip tai padaryti kuo patraukliau. Kaimo turizmo organizavimo vertinimo aspektai. Kokybės ženklas. Kaimo turizmo įtaka kaimo vietovėms. Apgyvendinimas. Kaimo turizmo politika: kaimo plėtros politika Europos Sąjungoje (ES), Lietuvos valstybės vykdoma politika kaimo turizmo srityje. Europos Sąjungos (ES) teikiamos paramos kaimo turizmui. Tyrimo rezultatai. Išvados.
  Turizmas, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2005-09-19
 • Kaimo turizmo plėtra Lietuvoje

  Įvadas. Kaimo turizmas ir jo rūšys. Kaimo turizmo įtaka vietinei bendruomenei ir aplinkai. Kaimo turizmo užuomazgos pasaulyje ir Lietuvoje. Kaimo turizmas Lietuvoje šiandien. Pramogų organizavimas. Turistų žemės ūkio veikla kaime. Kaimo turizmo plėtros galimybės. Išvados.
  Turizmas, kursinis darbas(15 puslapių)
  2006-05-31
 • Kaimo turizmo plėtros galimybės Pajūrio regioniniame parke

  Įvadas. Lietuvos saugomų teritorijų istorinė apžvalga. Pajūrio regioninio parko fizinė – geografinė apžvalga. Geografinė padėtis. Reljefas. Dirvožemis. Klimatas. Augmenija. Gyvūnija. Vandens telkiniai. Pagrindinės gamtinės vertybės. Pajūrio regioninio parko teritorijos istorinė apžvalga. Pajūrio regioninio parko kultūrinis paveldas. Veiklos Pajūrio regioninio parko teritorijoje reglamentavimas. Pajūrio regioninio parko teritorinis suskirstymas. Pajūrio regioninio parko urbanizacija. Pajūrio regioninio parko infrastruktūra. Pajūrio regioninio parko rekreacinės zonos ir jų plėtros galimybės. Pajūrio regioninio parko lankomiausios teritorijos ir jų plėtros galimybės. Kaimo turizmo sodybų įkūrimo galimybės Pajūrio regioniniame parke. Agroturizmo plėtros galimybės Pajūrio regioniniame parke. Pajūrio regioninio parko išorinės aplinkos poveikio kaimo turizmo plėtrai analizė. Pajūrio regioninio parko vidinės aplinkos poveikio kaimo turizmo plėtrai analizė. Išvados. Pasiūlymai.
  Turizmas, diplominis darbas(67 puslapiai)
  2006-10-04
 • Kaimo turizmo plėtros perspektyvos Utenos apskrityje

  Įvadas. Tyrimo objektas. Darbo tikslas. Tyrimo metodologija. Profesinės kompetencijos. Darbo struktūra. Darbe pateiktų lentelių ir paveikslų skaičius. Kaimo turizmo perspektyvos teoriniu požiūriu. Turizmo samprata, rūšys ir reikšmė. Kaimo turizmo samprata, raida ir reikšmė. Kaimo turizmo vystymo teisiniai aspektai. Gamtinių ir kultūrinių turizmo išteklių įtaka kaimo turizmo plėtrai. Kaimo turizmo paslaugų organizavimas. Pramogų įtaka kaimo turizmo plėtrai. Kaimo turizmo paslaugų vartotojų motyvacija ir poreikiai. Sodybų, teikiančių kaimo turizmo paslaugas, marketingo veikla. Kaimo plėtros įtaka kaimo turizmo vystymui. Kaimo turizmo plėtros perspektyvos. Darbo teorinės dalies apibendrinimas. Kaimo turizmo perspektyvų Utenos apskrityje tyrimas. Kaimo turizmo plėtros Utenos apskrityje SWOT analizė. Kaimo turizmo plėtros Utenos apskrityje perspektyvų analizė. Kaimo turizmo plėtros perspektyvų analizės apibendrinimas. Anketinės apklausos analizė.
  Turizmas, referatas(37 puslapiai)
  2006-04-13
 • Kaimo turizmo problemos

  Įvadas. Kaimo turizmas. Kaimo turizmas – verslo paslauga. Kaimo sodybų, skirtų poilsiui, privalumai ir trūkumai. Kaimo turizmo apgyvendinimo ypatumai. Pagrindiniai kaimo turizmo apgyvendinimo įstaigų tipai. Maitinimas kaimo sodyboje, jo privalumai ir trūkumai. Kaimo turizmas Lietuvoje. Veiksniai, įtakojantys kaimo turizmą Lietuvoje. Kaimo turizmo plėtros nauda. Išvados.
  Turizmas, referatas(14 puslapių)
  2006-03-24
 • Kaimo turizmo situacija Lietuvoje ir jo plėtros galimybės

  Įvadas. Kaimo sodybos steigimo esmė. Kaimo sodybos paslaugų rinkotvarkos aspektai. Situacija rinkoje. Ekonominis pagrindimas. Investicijos ir jų atsipirkimas. Paslaugos konkurencingumo aspektai. Išvados ir pasiūlymai.
  Turizmas, referatas(16 puslapių)
  2007-12-17
 • Kaimo turizmo sodyba

  Įvadas. Kaimo turizmo istorinė raida pasaulyje ir Lietuvoje. Rekreacijos ir turizmo samprata. Laisvalaikis ir rekreacija. Turizmo samprata. Turizmo struktūra ir sistema. Turizmo formos ir rūšys. Kaimo turizmo sąvoka ir skirstymas. Kaimo turizmas. Turizmo aplinka - kaimas. Kaimo turizmo rūšys. Kaimo turizmo plėtra. Veiksniai, darantys įtaką kaimo turizmo plėtrai. Kantri stilius. Kaimo sodybos aplinka. Sodybos apželdinimas. Laukinių gėlių sodelis. Veja ar žydinti pieva? Išvados.
  Turizmas, referatas(17 puslapių)
  2006-11-23
 • Kaimo turizmo sodyba ir joje teikiamos paslaugos

  Įžanga. Turizmo klasifikacija. Kaimo turizmo pagrindai. Kaimo turizmo sfera. Kaimo sąvoka. Kaimo turizmas kaip turizmo rūšis. Kaimo turizmo apibrėžimas. Šiuolaikinio kaimo turizmo plėtra. Kaimo turizmo išteklių samprata. Kaimo, kaip ištekliaus, naudojimas. Kaimo turizmo įtaka kaimo vietovėms. Gamtiniai rekreaciniai ištekliai. Lietuvos gamtinis kraštovaizdis. Miškai. Vandens telkiniai. Saugomos teritorijos. Kultūriniai rekreaciniai ištekliai. Kultūrinių išteklių samprata ir rūšys. Archeologijos ir istorijos paveldo objektai. Folkloras. Turizmas ir liaudies tradicijos. Liaudies verslai ir amatai. Maitinimas. Sanitarija ir higiena kaimo turizmo sodyboje. Rekreacinė veikla. Rekreacinės veikos samprata ir tipologija. Rekreacinė veikla ir įrenginiai kaime.
  Turizmas, referatas(20 puslapių)
  2006-10-03
Puslapyje rodyti po