Šperos.lt > Geografija > Turizmas > Turizmo praktikos ataskaitos
Turizmo praktikos ataskaitos

(23 darbai)

Baigiamoji praktika: viešbučių administravimas "Stikliai"Viešbučių administravimo baigiamoji praktika. Viešbučio svetingumo modulis. Viešbučio klasifikacija pagal žvaigždutes. Paslaugų spektras. Teikiamos paslaugos. Kambarių kainos. Svečių priėmimo tarnyba. Svečių priėmimo tarnybos funkcijos ir atsakomybė. Darbo aprašymas. Darbuotojų darbo grafikas. Viešbučio kambarių rezervavimo galimybės ir būdai. Užsakymo priėmimo tvarka. Telefoninio pokalbių kultūra. Informacijos teikimas. Atvykusių svečių priėmimas ir apgyvendinimas, svečio statusas. Ypatingi svečių aptarnavimo atvejai. Išvykstančių svečių išlydėjimo tvarka. Atsiskaitymo būdai, formos. Viešbučio administratoriaus ataskaitos. Dokumentų apsauga darbo vietoje. Viešbučio kompiuterinė veiklos planavimo ir administravimo programa. Maisto ir gėrimų skyrius. Restorano salės ir virtuvės darbuotojai. Darbo organizavimas, pamainos. Pusryčių asortimentas, patiekimas. Svečių aptarnavimas pusryčių metu. Svečių aptarnavimo organizavimas verslo pietums ir vakarienei ir pobūviai. Konferencijų ir seminaro dalyvių aptarnavimo tvarka pertraukėlių, maitinimo metu. Konferencijų organizavimo skyrius/ tarnyba. Konferencijų centras, salių klasifikacija, įranga. Užsakymo konferencijai/ seminarui priėmimo tvarka. Kambarių ūkis. Viešbučio kambarių klasifikacija, skaičius. Kambarinės darbo aprašymas, efektyvus informacijos teikimas svečių priėmimo tarnybai. Darbo grafikas. Darbo organizavimas. Praktikos išvados. Skaityti daugiau
Baigiamosios praktikos ataskaita: kelionių agentūra UAB "Viliota ir partneriai"Įvadas. Kelionių organizatoriaus UAB "Viliota" ir partneriai veikla. Kelionių organizatoriaus UAB "Viliota" ir partneriai teikiamos paslaugos. Transporto rezervavimas ir bilietų pardavimas. Kitos paslaugos. Vizos. Vizų rūšys. Vizų išdavimo vieta. Dokumentai, pateikiami vizai gauti. Išmanyti turizmo ir kelionių agentūrų veiklos specifiką. Išmanyti turizmo įmonių klasifikaciją ir teisinius pagrindus. Susipažinti su turizmo įmonės steigimo dokumentais: pažymėjimais, įstatai, licencijos. Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo registracijos pažymėjimas. Įregistravimo pažymėjimas. Liudijimas. Pažymėjimas. Prašymas. Steigimo aktas. Susipažinti su turizmo įmonės padaliniais ir gebėti organizuoti jų darbą: informacijos sklaida, bendradarbiavimas, problemos, pavaldumas, atsakomybės. Darbuotojų skatinimas. Nuobaudų skyrimas. Susipažinti su turizmo įmonės vizija, misija. Įmonės tikslai. Susipažinti su kelionės sutartimi, žinoti jos reikšmę, mokėti ją sudaryti. Turizmo paslaugų teikimo sutarties samprata. Pareiga teikti informaciją. Sutarties forma ir turinys. Turisto teisė atsisakyti sutarties. Kelionės organizatoriaus teisė atsisakyti sutarties. Sutarties sąlygų pakeitimas. Sutarties šalių pasikeitimas. Sutarties vykdymas ir atsakomybė už netinkamą jos vykdymą. Draudimas panaikinti ar riboti civilinę atsakomybę. Susipažinti su turizmo paslaugų paketais ir mokėti juos sudaryti. Susipažinti su pagrindiniais turizmo įmonės produktais, jų reklama, leidiniais, paslaugos pardavimo politika. Susipažinti su turizmo įmonės verslo partneriais, bendradarbiavimo sutartimis, jų sudarymų, specifika. Mokėti parinkti optimaliausia transporto rūšį, atsižvelgiant į kliento poreikius ir įmonės interesus. Išmanyti transporto paslaugų užsakymo galimybes bei formas. Mokėti užsakyti transporto paslaugas. Mokėti rezervuoti oro, geležinkelių, keltų, autobusų transporto bilietus. Išmanyti draudimo kompanijų teikiamas paslaugas, draudimo sutarčių sąlygas ir pasekmes už jų nesilaikymą. Susipažinti su finansinių nuostolių draudimu: medicininių išlaidų draudimas, nelaimingų atsitikimų draudimas, finansinių nuostolių draudimas, bendrosios civilinės atsakomybės draudimas. Kelionės finansinių nuostolių draudimo sutarties (poilsio privalumai). Mokėti paaiškinti draudimo sutarčių sąlygas ir pasekmes už jų nesilaikymą, draudimo sutarties nutraukimo/performinimo sąlygas. Mokėti teisingai užpildyti draudimo sutartį (polisą). Mokėti apskaičiuoti draudimo įmokos dydį ir paruošti draudimo įmokų apskaitą draudimo bendrovei. Susipažinti su grupine draudimo sutartimi ir jos specifika. Mokėti sudaryti atmintinę turistui. Mokėti pasirinkti ekskursijos objektus pagal klientų interesus. Susipažinti su pagrindiniais turizmo objektais ir lankytinomis vietomis.Sugebėti apskaičiuoti ekskursijos kainą skirtingo didumo grupėms (transportas, muziejai, maitinimas ir kitos paslaugos). Išmokti vesti ekskursijas: pagrindinė ekskursijos tema, potemės, loginiai perėjimai, užbaigimas. Gebėti mandagiai, kultūringai, paslaugiai bendrauti su klientais. Mokėti vadovautis profesinės etikos principais aptarnaujant klientus turizmo įmonėje. Mokėti kontroliuoti situaciją, bendraujant su klientais. Mokėti mandagiai atsiliepti telefonu, atsakyti į kliento klausymus ir profesionaliai suteikti turistinė informaciją. Mokėti išsiaiškinti kliento poreikius ir pasiūlyti produktą, labiausiai jam tinkanti pagal kainą, kelionės trukmę, lankytinus objektus, transporto rūšį. Išvados. Skaityti daugiau
Klaipėdos miesto rekreacinių įstaigų tinklų analizėPraktikos ataskaita. Pasirinktos analizuoti teritorijos ribos. Įmonių analizė. Rekreacijos ir turizmo analizė Klaipėdos rajone. Privalumai. Trūkumai. Galimybės. Grėsmės. Apgyvendinimo įstaigos. Kelionių organizavimas. Maitinimas. Turizmo valdymas, informavimas ir mokymas. Lankytinos vietos ir renginiai. Skaityti daugiau
Kraštotyros ir turizmo lauko praktikos ataskaitaĮvadas. Tikslas ir uždaviniai. Tikslas - sužinoti respondentų nuomonę apie kaimo turizmo teikiamas paslaugas, jo trūkumus ir privalumus, bei perspektyvas ateityje. Tikslui įgyvendinti iškėlėme šios uždavinius. Bendrieji klausimai. Amžius. Išsilavinimas. Lytis. Specialybės (profesijos). Valstybė (Šalis). Specialieji klausimai. Gyvenamoji vieta. Dabartiniu metu dirba. Poilsiavimo ir lankymosi dažnumas, kaimo turizmo sodybose. Ar pakanka kaimo sodybų Lietuvoje. Kokia registracijos forma naudojasi respondentai užsirašydami į sodybą. Kokiais maitinimosi būdais naudojasi poilsiautojai. Respondentų nuomonė apie sodybų šeimininkų teikiamų paslaugų kokybe. Skaityti daugiau
Mokomosios praktikos ataskaita: kelionių centras UAB "Megaturas"Įvadas. Įmonės veikla. Įmonės padaliniai. Įmonės darbuotojai, jų darbo standartai. Bendravimas su klientais. Vieno darbuotojo darbo aprašas. Darbo ir psichologinis klimatas. Įmonės reklama, įvaizdis. Pagrindiniai įmonės konkurentai. Įmonės veikloje naudojami dokumentai. Išvados. Skaityti daugiau
Mokomosios praktikos ataskaita: laisvalaikio ir kelionių organizavimas UAB "Kauno ugnelė"Turizmo ir viešbučių administravimo studijų programa. Įvadas. Darbo metodika. Bendra įmonės charakteristika. Verslo sritis. UAB "Kauno ugnelė" dirba paslaugų sferoje, turizmo srityje, taip pat organizuoja laisvalaikį ir pramogas. Įmonė užsako, rezervuoja ir parduoda lėktuvų bilietus, organizuoja keliones į užsienį ir po Lietuvą bei teikia draudimo paslaugas. Įmonės tikslai. Rinka. Vartotojai. Konkurentai. Marketingas. Kainų politika ir kainos. Realizavimo metodai. Rėmimas ir reklama. Įmonės valdymas. Įmonės organizacinė struktūra. Įmonės kapitalo struktūra. Praktinė užduotis (IV variantas). UAB "Kauno ugnelė" organizacinės struktūros tipas. Organizacinės struktūros privalumai ir trūkumai UAB "Kauno ugnelė". Išvados. Skaityti daugiau
Pažintinės praktikos ataskaita: turistiniai renginiai Vilniaus miesteRefleksinis esė. Pirmoji pažintinės praktikos užduotis buvo susipažinti su tarptautine turizmo, sporto ir laisvalaikio paroda "Vivatur". Antroji pažintinės praktikos užduotis buvo Viešieji renginiai Vilniaus mieste: galerijos, parodos, muziejai, mugės. Susipažinimas su gido darbu. Priedai: "Vivaturo" lentelė. "Viešieji renginiai" lentelė. Skaityti daugiau
Praktikos ataskaita viešbutyje: "Aegean Melathron Thalasso Spa"Įvadas. Darbo viešbutyje eiga. Viešbutyje teikiamos papildomos paslaugos, patogumai. Viešbučio patogumai. Teikiamos paslaugos. Apgyvendinimo paslaugų kainos. Stalo indų, įrankių asortimentas. Patiekalų ir gėrimų patiekimas. Viešbučio klientų įvairovė bei aptarnavimo ypatumai. Padavėjo pareigos. Baro "olympos" meniu analizė. Išvados. Priedai (6 psl.). Skaityti daugiau
Praktikos ataskaita: Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centrasĮvadas. Bendra įmonės charakteristika. Įmonės veiklos rūšys, jos siūlomos paslaugos. Įmonės valdymo struktūra, padaliniai ir jų funkcijos. Įmonės darbuotojai, jų darbo standartai. Darbuotojų apmokėjimo, skatinimo sistemos. Įmonės marketingo aplinkos. Rinkos segmentavimas ir tikslinės rinkos parinkimas. Įmonės marketingo kompleksas. Įmonės veiklos planavimas. Įstaigos pagrindinės problemos, pasiūlymai. Pagrindiniai įmonės veiklos rodikliai ir jų apskaičiavimai. Kokybės laidavimo sistema įmonėje. Įmonėje naudojami apskaitos dokumentai. Praktikos įvertinimas. Skaityti daugiau
Praktikos ataskaita: Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centras (2)Įvadas. Bendra įmonės charakteristika. Įmonės veiklos rūšys ir jos siūlomos paslaugos. Įmonės valdymo struktūra, padaliniai ir jų funkcijos. Įmonės darbuotojai, jų darbo standartai. Darbuotojų apmokėjimo bei skatinimo sistemos. Įmonės marketingo aplinkos. Rinkos segmentavimas ir tikslinės rinkos parinkimas. Įmonės marketingo kompleksas. Įmonės veiklos planavimas. Pagrindiniai įmonės veiklos rodikliai ir jų apskaičiavimai. Kokybės laidavimo sistema įmonėje. Darbas su klientais. Praktinės užduotys. Praktikos įvertinimas, išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Praktikos ataskaita: Kaimo sodyba "Pas Remigijų Šinkūną"Įvadas. Kaimo sodybos pavadinimas, rekvizitai. Kaip atvykti? Žemėlapis vykstant automobiliu. Aprašymas. Verslo idėja. Verslo tikslai. SSGG analizė. Kaimo sodybos patalpos, nuomos kainos. Kambarių užsakymas. Kaimo sodybos kambarių interjeras. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencinė analizė. Kitos teikiamos paslaugos, jų kainos. Trumpai apie lankytinas vietas šioje kaimo sodyboje. Marketingo strategija. Kainų politika. Rėmimas. Gamyba. Įrengimai. Vietos analizė. Vadyba. Praktikos metu atliekami darbai. Rizikos veiksniai. Skaityti daugiau
Praktikos ataskaita: kelionių agentūra "Saitas"Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės klientai. Įmonės darbuotojai ir jų pareigybinės funkcijos. Įmonės reklama. Įmonės turtas. Kainos. Įmonės bendradarbiai ir konkurentai. Įmonės perspektyvos ir problemos. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Praktikos ataskaita: kelionių agentūra UAB "Vistus"Įvadas. Organizacijos charakteristika. Organizacijos personalas. UAB "Vistus" veiklos planavimas, organizavimas ir kontrolė. Įmonės veikla. Kelionių agentūros "Vistus" teikiamos paslaugos. Kelionės. Bilietai ir jų rezervavimas. Kitos paslaugos. Draudžiama. Viešbučių rezervavimas. Automobilių nuoma. Kelionės čekis – dovana. Vizos. Pagrindiniai įmonės veiklos rodikliai. Įmonės marketingas. Reklama. Įmonės kainų politika. Praktikos tikslai ir atlikti darbai. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Praktikos ataskaita: kelionių organizatorius UAB "Neoturas"Įvadas. Organizacijos charakteristika.veiklos planavimas, organizavimas ir kontrolė. Organizacijos personalas. Ryšiai su kitomis Lietuvos ir užsienio organizacijomis. Rinkodara. Praktikos dienoraštis. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Praktikos ataskaita: tarptautinis reguliarių autobusų paslaugų tinklas UAB "Eurolines Baltic international"Apie UAB "Eurolines Baltic international". Patarimai keliaujantiems autobusu. Kelionė autobusu. Autobusų nuoma. Dviaukščiai autobusai. Autobusai. Mikro autobusai. Draudimas. Maršrutai. Išvados. Skaityti daugiau
Praktikos ataskaita: turizmo įmonė UAB "Aš keliauju"Įvadas. Praktikos tikslas: Studijų metu įgytas teorines žinias, praktinius įgūdžius bei bendruosius gebėjimus pritaikyti ir pagilinti atliekant darbą pasirinktoje įmonėje. Įmonės charakteristika. Įmonės istorija. Rinkos situacija. Įmonės geografinė padėtis. Valdymas. Organizacinė valdymo struktūra. Įmonės vadovo valdymo stilius. Darbo organizavimas. Darbo apmokėjimas. Marketingas. Įmonės konkurentai. Makro aplinka. Mikro aplinka. Įmonės paslaugų asortimentas. Įmonės rėmimo priemonės.Įmonės kainų politika. Apskaita. Praktikos įvertinimas. Skaityti daugiau
Praktikos ataskaita: Turizmo informacijos centrasTurizmo informacijos centro veiklos analizė. Įvadas. Šiaulių turizmo informacijos centras (TIC). Bendrosios nuostatos. Centro tikslai, sritys ir kita veikla. Išorinė ir vidinė aplinka. Valdymo struktūra. Centro valdymas ir jo metodai. Centro valdymo organai. Centro valdymas visuomenės sąlygomis. Visuomenės ir interesantų grupės. Informacijos prieinamumas. Nacionalinė turizmo informacijos sistema (NTIS). Centro perspektyvos. Naujas produktas. Išvados. Skaityti daugiau
Praktikos ataskaita: turizmo sodyba Rokiškio rajoneTurizmo ir viešbučių administravimas. Įvadas. Trumpai apie sodybą. Praktikos metu atlikti darbai. Sodyboje teikiamos pramogos ir paslaugos. Lietuvos turizmo SSGG (SWOT) analizė. Turizmo plėtros problemos. Pagrindinės baigiamosios praktikos užduotys. Broniaus Juzelskio sodyba. "Dviragio pusiasalio sodyba". Išvados ir siūlymai. Skaityti daugiau
Praktikos ataskaita: viešbutis "Keturi Kalnai"Įvadas. Praktikos tikslai. Praktikos uždaviniai. Verslo ir pramogų centro "Keturi kalnai" veikla ir istorija. Viešbučio "Keturi kalnai" steigimas. Verslo ir pramogų centro "Keturi kalnai" bendra apžvalga. Verslo ir pramogų centro "Keturi kalnai" teikiamos paslaugos. Apgyvendinimo paslaugos. Maitinimo paslaugos. Konferencijos. Papildomos paslaugos. Verslo ir pramogų centro "Keturi kalnai" skyriai ir jų veikla. Verslo ir pramogų centro "Keturi kalnai" darbuotoju pareiginiai nuostatai ir profesinės etikos normos. Skaityti daugiau
Praktikos ataskaita: viešbutis "Šolena"Priešgaisriniai saugos reikalavimai viešbučiuose. Viešbučio darbo organizavimas. Pagrindiniai viešbučio skyriai ir jų pareigos. Darbuotojų pareigų analizavimas. Kambarių tipai, kainos. Kambarių kaina. Priėmimo skyriaus darbo organizavimas. Susipažinimas su rezervavimo skyriaus darbu. Kambarių užsakymo knygos pildymas. Svečių įregistravimas. Svečių pastabų lapų ir informacinių bukletų reikšmė sudarant rinkodaros planus. Svečių išregistravimas. Ekonomo funkcijos. Apsaugos sistemos taikymas. Viešbučio priežiūra ir eksploatacija. Nuolaidos viešbučio versle ir viešbučio verslo sėkmė. Išvados. Skaityti daugiau